De Yama’s en de Niyama’s noem ik de 10 geboden van yoga.
Zij geven ons de tools om ons ware ik te onthullen. Door van deze tools gebruik te maken, krijg je een dieper inzicht in jezelf, je bestaan en  je handelen. Maar ze vertellen je ook hoe je relatie met de buitenwereld is .
Ze werken dan ook zeer verhelderend, en mits goed toegepast zorgen zij voor het opruimen van allerlei ballast. Want als je erachter komt dat een bepaalde gewoonte voortkomt uit bijv. een oude emotie, kan je loslaten.


De Yama’s zijn de wetten van grote toewijding.
* Ahimsa - geweldloosheid
* Satya - Waarheid
* Esteya - niet stelen
* Brahmacarya - kuisheid
* Aparigraha - hebzuchtloosheid

De Niyama's zijn de wetten van eerbiediging
* Sauca - zuiverheid
* Santosa - tevredenheid
* Tapah - soberheid
* Svadhyaya - zelfstudie
* Isvara prani dhana - overgave aan het allerhoogste
                         
De yama’s en de nyama’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Santosa (tevredenheid) is één van de Niyama's die nauw verbonden is met de Yama  hebzuchtloosheid (aparigrha).  Vanuit hebzucht ontstaan de andere Yama's. Santosa (tevredenheid) is een basisvoorwaarde voor hebzuchtloosheid.