Lespakket
Met een lespakket is het niet mogelijk om zelf de lessen te plannen en te annuleren.
Voor aanvang van een lesblok is het mogelijk om op voorhand 1 les te annuleren of om 1 les op een andere locatie, dag of tijd te  plannen.
Wijzigingen zijn hierna niet meer mogelijk.

Het is mogelijk om lessen bij ziekte of in geval van nood* een les tot 12 uur voor aanvang van de les te annuleren. Annuleren kan dmv een bericht naar Tree of Life Yoga te sturen.
Lessen zijn dan in overleg en indien plaats en mogelijk binnen 2 weken en binnen het afgenomen lesblok in te halen.
Lessen kunnen niet worden meegenomen naar een nieuw lesblok.
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

* Onder een noodgeval wordt verstaan zeer dringende zaken.
Dus geen onverwachts bezoek, oproep voor werk of  andere persoonlijke schema wijzigingen.
Wanneer men niet zeker is of men alle lessen in het blok mee kan draaien wordt een strippenkaart aangeraden.

 

Strippenkaart
Met een strippenkaart is het mogelijk om de lessen zelf te plannen en te annuleren in het reserveringssysteem van Momoyoga.

Met een 75 min strippenkaart kan men aansluiten bij alle Hatha yoga en Plusyoga lessen.

Met een 60 min strippenkaart kan men terecht bij alle Plusyoga lessen.
Een strippenkaart heeft een beperkte geldigheidsduur van 3 of 6 maanden.
Een strippenkaart kan niet verlengd worden.*
Kosteloos annuleren kan tot 12 uur voor aanvang van de les.
De strip wordt dan automatisch terug geboekt.
Restitutie van een strippenkaart is niet mogelijk.

*uitzondering is een verlenging van 6 weken vanwege de zomervakantie* of langdurig les uitval vanuit Tree of Life Yoga en vanwege maatregelen vanuit de Rijksoverheid tijdens een pandemie golf.

 

* Verlenging zomervakantie geldt voor strippenkaarten waarvan de geldigheidsduur van de strippenkaart nog niet afgelopen is bij aanvang van de zomer vakantie en geldt alleen voor aankopen 10 strippenkaarten v.a maart en 5 strippenkaarten v.a mei.

Losse lessen
Wanneer men een losse les via Momoyoga heeft afgenomen kan men deze les kosteloos annuleren tot 12 uur voor aanvang van de les. Men kan dan zelf de les omboeken naar een ander moment.
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Voorwaarden Pandemie algemeen
In een geval van een pandemie bestaat er de mogelijkheid dat de lessen op last van de overheid geannuleerd, aangepast moeten worden of dat er een andere maatregel van toepassing zal zijn.
Er zal dan vanuit Tree of Life Yoga gekeken worden naar een mogelijkheid om een alternatief aan te bieden.

Eventuele mogelijkheden voor een alternatief 
*In het geval van het stop zetten van binnen lessen wordt er gezocht naar een mogelijkheid buiten.
Of dat de lessen door kunnen gaan is afhankelijk van het weer.
*In het geval van het stoppen van de groepslessen wordt er gekeken of er een training aangeboden kan worden.
*In het geval van het kleiner maken van het aantal deelnemers wordt er gekeken of de groepen gesplitst kunnen worden.

*Er kan ook een inhaal les(sen) aangeboden worden voor wanneer dat dit weer mogelijk is.  De inhaal les zal binnen het afgenomen lesblok of de week erna aangeboden worden.

*Als alternatief kan er een andere dag, tijd, tijdsduur of locatie aangeboden worden.Wanneer is het niet mogelijk dat er een geboden alternatief door kan gaan.
-weersomstandigheden voor buitenlessen
-te weinig animo voor het geboden alternatief.
-de maatregelingen van de rijksoverheid laten het niet toe om een alternatief aan te bieden.

 

Voorwaarden pandemie lesgeld/lespakket

 

Het is niet mogelijk om vanwege de maatregels van de Rijksoverheid een alternatief aan te bieden.

Wanneer het niet mogelijk is om vanwege de maatregelen van de Rijksoverheid een alternatief aan te bieden worden de eerste 4 weken  dat de maatregelen van kracht zijn het lesgeld met 50% gecompenseerd in de vorm van een restitutie van het lesgeld of in de vorm van een tegoed bij afname van een nieuw lesblok. 

De overige gemiste lessen van het afgenomen lesblok worden 100% vergoedt in de vorm van een restitutie van het lesgeld of in de vorm van een tegoed bij afname van een lesblok.

Let op: er zal altijd gekeken worden na een alternatief voor de gemiste lessen. Deze alternatieven kunnen tijdens het afgenomen lesblok of de week erna op een andere dag, tijd of locatie aangeboden worden. 

 

Voorbeeld; de maatregelen van de Rijksoverheid staan niet toe dat er een alternatief geboden wordt. Er zijn nog 5 weken aan lessen te gaan en er vallen 3 lessen uit.

Deze 3 lessen worden met 50% gecompenseerd (1,5 les)  

In de 2 overige weken van het lesblok blijkt dat er een mogelijkheid aangeboden kan worden om 2 van de 3 gemiste lessen in te halen. 

Voor wie gebruik maakt van dit alternatief wordt de compensatie 3 gemiste lessen minus 2 aangeboden inhaallessen blijft er nog 1 les over die met 50% vergoed

wordt ( halve les)

     

 

De lessen mogen door maar alleen in een andere vorm of op een andere plaats.

Wanneer men zelf besluit geen gebruik te maken van de aangeboden alternatieven tijdens een periode waar in dit volgens de maatregelen van de Rijksoverheid wel mogelijk is worden de gemiste lessen niet gecompenseerd.

 

Voorbeeld; het lesblok bestaat nog uit 6 lessen. Vanwege de maatregelen moet de les verplaatst worden naar een andere dag en locatie.

Door dit aangeboden alternatief kunnen de lessen doorgaan.

Wanneer men geen gebruik maakt van dit alternatief worden deze 4 lessen niet gecompenseerd.

Note; er wordt voor de gemiste les een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief gezocht.

 

Een aangeboden alternatief kan niet doorgaan wegens slecht weer.

Het weer hebben we niet in de hand. Het gemiste alternatief wordt voor de opgegeven deelnemers gecompenseerd met 50% in de vorm van restitutie van lesgeld of in de vorm van een tegoed bij afname van een nieuw lesblok.

 

Een alternatief kan niet doorgaan wegens te weinig animo.

Wanneer er geen genoeg animo voor een alternatief is behoudt Tree of Life Yoga zich het recht om geen vergoedingen voor de gemiste lessen uit te keren in welke vorm dan ook, omdat er door Tree of Life Yoga wel een alternatief geboden kon worden.

Eventuele deelnemers die zich wel voor het alternatief hebben opgegeven, maar door te weinig animo hier geen gebruik van kunnen maken worden gecompenseerd met 50% in de vorm van restitutie van het lesgeld of een tegoed bij afname van een nieuw lespakket.

 

Lesgeld betaald maar het lesblok is nog niet begonnen 
Wanneer men het lesgeld heeft betaald, het blok nog niet is begonnen en er vanwege de pandemie de lessen geannuleerd moeten worden dan worden de gemiste lessen 100% vergoed in de vorm van een restitutie.

    

Voorwaarden Pandemie na aanschaf strippenkaart.


Wanneer men een strippenkaart heeft worden de gereserveerde lessen uit het systeem gehaald en de strippen worden automatisch terug geboekt.
Duurt een maatregel langer dan 2 weken dan zal de geldigheid van de strippenkaart pas na 2 weken aangepast worden met het aantal gemiste weken/dagen (minus 2 weken.)
Men heeft de mogelijkheid om zich evt voor een aangeboden alternatief aan te melden.
Dit wordt aangeraden zeker wanneer geldigheid van de kaart bijna tot een einde loopt.

 

Het is vanwege de maatregelen van de rijksoverheid niet mogelijk om een alternatief aan te bieden.

Wanneer het niet mogelijk is om een alternatief aan te bieden dan wordt de geldigheid van de kaart verlengd met 100% van de gemiste weken van het lesblok en de week erna, minus de eerste 2 weken dat de maatregels van kracht gingen.

 

Het is mogelijk om een alternatief  voor de lessen aan te bieden
Wanneer het wel mogelijk is om alternatieven voor de lessen aan te bieden en men maakt hier geen gebruik van dan behoudt Tree of Life Yoga het recht om de strippenkaart tijdelijk niet te verlengen.


Nieuwe strippenkaart aangeschaft 

Wanneer men een nieuwe strippenkaart* heeft aangeschaft en er vanwege de pandemie lessen geannuleerd moeten worden nog voor men met deze strippenkaart heeft kunnen starten dan worden deze strippenkaart tijdelijk bevroren tot de lessen weer van start gaan. Wanneer de lessen dan weer van start gaan zal de startdatum van deze strippenkaart aangepast worden.

* Onder een nieuwe strippenkaart wordt hier verstaan een strippenkaart niet ouder dan 2 weken op het moment dat de maatregelingen van kracht gaan.

De maatregels zijn nog van kracht na het aflopen van een lesblok.

Wanneer de maatregels nog van kracht zijn bij de start van een nieuw lesblok dan wordt er gekeken welke lessen wel een doorstart kunnen maken en welke nog niet.

 

Wanneer men een strippenkaart heeft en het nieuwe lesblok gaat nog niet van start  dan wordt de geldigheidsduur van de kaart met 100% van de gemiste weken verlengd tot het moment dat de les weer van start kan gaan of met een maximum van de duur van 6 weken.

 

Hierna wordt er gekeken of er een mogelijkheid bestaat om voor de openstaande strippen een alternatieve les aan te bieden.

Als het niet mogelijk is om na deze periode een alternatief voor de openstaande strippen aan te bieden dan worden de openstaande strippen volledig vergoedt in de vorm van een restitutie of een tegoed bij aankoop van een nieuwe strippenkaart.

 

Wanneer het wel mogelijk is om alternatieve lessen voor de openstaande strippen aan te bieden dan worden deze aangeboden binnen een beperkte maar een redelijk termijn afhankelijk van het aantal openstaande strippen bij Tree of Life Yoga.

 

Wanneer men gebruik maakt van dit alternatief worden de daarvoor gebruikte strippen in mindering gebracht op de openstaande strippen.

Als men in deze periode geen gebruik maakt van het geboden alternatief dan word de geldigheidsduur van de strippenkaart deze periode aangepast met de gemiste weken minus 50% tot het moment dat de lessen weer van start gaan of tot de maximale totale verlenging van 4 maanden die vanwege de pandemie maatregelen noodzakelijk waren.    


Losse lessen
Afgenomen losse lessen worden in geval van maatregelingen tijdens een pandemie ten alle tijden 100% vergoedt.
Voorwaarden zijn aangemaakt en online gezet op 08-12-2020

Aangepast op 10-12-2020